przemyslowe suszarki

Technologia odwadniania

Redukcja wilgotności to proces bardziej złożony, niż może się początkowo wydawać. Suszenie ubrań i bielizny można bowiem podzielić na dwa etapy – pierwszy z nich to właśnie odwodnienie; dopiero potem materiały mogą zostać poddane termicznemu suszeniu.

Technologie odwadniania

Odwadnianie możliwe jest dzięki zastosowaniu różnych systemów –stosuje się w tym celu specjalne prasy lub centryfugi. O ich wydajności decyduje szereg różnych czynników. W przypadku wirówek będą to przede wszystkim czas i prędkość wirowania, wielkość załadunku i rodzaj materiałów, który się na niego składa, oraz temperatura wody użytej do płukania. Czynniki wpływające na efektywność odwadniania przy pomocy pras to z kolei: czas nacisku, ciśnienie oraz - podobnie jak w przypadku technologii opartej na centryfugach -rodzaj tekstyliów i temperatura wody.

Nowoczesne rozwiązania

Poprawa wydajności procesu odwadniania w rezultacie oznacza szybsze i bardziej efektywne pranie. Na efektywność prania składa się nie tylko czystość poddawanych procesowi artykułów tekstylnych, ale także jak najlepszy stan włókien i brak zniszczeń.

Zamierzone efekty można osiągnąć już przy obniżonym ciśnieniu wynoszącym 40 barów pod warunkiem zastosowania specjalnej technologii Turbo, dzięki której możliwe jest uzyskanie rezultatu porównywalnego z używaniem prasy wysokociśnieniowej.

Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na usprawnienie całego procesu - centryfuga ze 120-sekundowym taktem prania lub prasa z 60-sekundowym taktem prania to przykłady dostępnych aktualnie na rynku modeli. Takt prania nie musi zostać już wydłużany, by osiągać lepsze wyniki, jeśli chodzi o wydajność.

Z kolei technologia transportu TOP zastosowana w ostatniej komorze tunelu pralniczego znacznie ulepsza możliwości działania urządzenia wykorzystującego centryfugę.

Wymienione aspekty odwadniania przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii to tylko część zalet, jakie posiadają nowoczesne urządzenia.

Zobacz również

Kontakt

E-mail: kontakt@lgdnapiaskowcu.pl

Na naszej stronie znajdziesz wszelkiego rodzaju urządzenia, jakie warto zakupić do pralni oraz ich charakterystykę. Zapraszamy do czytania.